Chào bạn !
Hệ thống TOP VXMM của Nguyễn Kiên
Liên Hệ Hỗ Trợ: Nguyễn Kiên
Website Dịch Vụ Mạng Xã Hội: DICHVUMXH.PRO
Tham gia nhóm Zalo: TẠI ĐÂY

Bảng Xếp Hạng 11/06


Bảng Xếp Hạng Tháng 06
TOP 1: 80,000,000 Xu
TOP 2: 40,000,000 Xu
TOP 3: 20,000,000 Xu
TOP 4: 10,000,000 Xu

Danh sách BOT
Server Nhân vật Khu vực Phí
World kienwinxu1 Làng Tone Khu 16 10%
World kienwinxu2 Làng Tone Khu 16 10%
World kienwinxu3 Làng Tone Khu 16 10%
World kienwinxu4 Làng Tone Khu 16 10%
World thua1ty Làng Tone Khu 17 10%
World thua2ty Làng Tone Khu 17 10%
World thua3ty Làng Tone Khu 17 10%
World bocbathox1 Làng Tone Khu 15 10%
World bocbathox2 Làng Tone Khu 15 10%
World bocbathox3 Làng Tone Khu 15 10%
World concainit1 Làng Tone Khu 14 10%
World concainit2 Làng Tone Khu 14 10%
World concainit3 Làng Tone Khu 14 10%
World 1cainit Làng Tone Khu 13 10%
World 2cainit Làng Tone Khu 13 10%
World 3cainit Làng Tone Khu 13 10%